bez właściwości wartości

Informacje o wydarzeniu

23.10.2015, Piątek, 20:33, 13muz, pl. Żołnierza Polskiego 2

Pozyskany przeze mnie tlenek żelaza[FeO(II)] z taśmy magnetycznej kasety VHS zostaje zbadany pod mikroskopem transmisyjnym, dającym obraz obrazów o powiększeniu mikro (10-6) i nano (10-9). Powiększone obrazy wprawiam ponownie w ruch tworząc z nich animacje zamknięte w obiektach, eksperymentując również z naszą percepcją – na obrazy patrzymy inaczej niż na rzeczy. 

Archaiczne medium, obraz-reprodukt jest dla mnie punktem wyjścia dla myślenia o relacji obrazu z podmiotem, traktując kasetę VHS jako moment przejściowy w historii medium obrazu – moment pomiędzy zachowaniem jego materialności, a całkowitą cyfryzacją. 

Jest to pewien rodzaj eksperymentu na martwej strukturze medium. Rezygnując z widzialności obrazu, z jego treści – jego pierwotnej wartości – próbuję odnaleźć właściwą mu kiedyś niewidzialność. 

Jest to pewna desperacka próba poszukiwania utraconej niewidzialności obrazów, które niczego już nie ukrywają pod powierzchnią widzialności. 
Instalacja jest częścią multimedialną pracy dyplomowej zrealizowanej w pracowni dr hab. Agaty Michowskiej.
 

Powiązani artyści