Digital Ghosts / Universal Interaction

Informacje o wydarzeniu

23.10.2015, Piątek, 19:13, 13muz, Plac Żołnierza Polskiego 2, Szczecin

Stale towarzyszą nam „cyfrowe duchy“ – ścieżki informacji, bardziej lub mniej konkretne w rzeczywistości cyfrowej. Te części danych są przechowywane, duplikowane i przetwarzane przez urządzenia. Na ile te systemy są przejrzyste?  Jaką zapewniają kontrolę lub też na ile tej kontroli pozbawiają? Kto jest za nie odpowiedzialny i gdzie leży owa odpowiedzialność? Na ile nasze zbiory  danych są autonomiczne i w jakim stopniu żyją własnym życiem? Spójrz w lustro.


Photo © Universal Interaction

Powiązani artyści