Szczecin Concrète / Ben Lauber

Informacje o wydarzeniu

23.10.2015, Piątek, 19:13, 13muz, Plac Żołnierza Polskiego 2, Szczecin

Szczecin Concrète  to interaktywna wielokanałowa instalacja dźwiękowa, która zaprasza zwiedzającego nie tylko do biernego słuchania, ale aktywnego tworzenia sztuki I dźwięku. 
 
Aktualne nagrania terenowe z różnych miejsc w Szczecinie oraz nagrania archiwalne z różnych okresów  historycznego i kulturalnego rozwoju miasta pozwalają zwiedzającemu manipulować I bawić się różnymi parametrami dźwiękowymi. 
W ten sposób zwiedzający tworzy własną rzeźbę dźwiękową, swój Szczecin, krajobraz dźwiękowy, którego może posłuchać inna osoba znajdująca się w  tym samym pomieszczeniu.
 
Instalację można również rozumieć jako odniesienie do  gatunku muzycznego musique concrète . Podobnie jak w tym gatunku gdzie punktem wyjścia dla kompozycji jest wcześniej nagrany dźwięk, rekonstruowanie materiału wyjściowego i eksperymentowanie, tak i tu słuchanie, przesłuchiwanie, komponowanie i tworzenie oraz wykonanie są ze sobą ściśle powiązane i odbywają się równocześnie w miejscu wystawy. 

 

¹) « ... Nous appliquons le qualificatif d'abstrait à la musique habituelle du fait qu'elle est d'abord conçue par l'esprit, puis notée théoriquement, enfin réalisée dans une exécution instrumentale. Nous avons en revanche appelée notre musique concrète, parce qu'elle est constituée à partir d'éléments préexistants empruntés à n'importe quel matériau sonore, qu'il soit bruit ou musique habituelle, puis composée expérimentalement par une construction directe … » (Pierre Schaeffer, 1948, revue Polyphonie)
 
Schaeffer zdefiniował musique concrete twierdząc, że polega ona głównie na użyciu istniejącego (wcześniej nagranego) materiału jako materiału wyjściowego, a następnie na rekonstruowaniu muzyki przy jednoczesnej ciągłej weryfikacji wyników przez odsłuchiwanie. Różni się oto od “zwykłego” komponowania, które składa się z wileu abstrakcyjnych etapów: koncepcji intelektualnej, przeniesienia na zapis nutowy, a następnie wykonanie przez muzyka, które może być sprzeczne z intencjami kompozytora. 
Artykuł ten dostarczył nie tylko pierwszej definicji gatunku musique concrète, ale zapoczątkował polemikę między dwiema grupami kompozytorów: twórcami musique concrète z jednej strony (Pierre Schaffer, GRM...) i twórcami muzyki “abstarakcyjnej” z drugiej strony (Pierre Boulez, IRCAM...). W Szczecinie Conctrète bazuje na atutach zarówno muzyki abstrakcyjnej i musigue concrète.
 

Powiązani artyści