techno_body

Dyrektorem artystycznym i kuratorem 6. edycji Festiwalu Sztuki Digitalnej digital_ia 14 jest Piotr Zawojski. 

"Nasze ciała, ich fizyczne oraz psychiczne funkcje są nieustannie i subtelnie wspomagane, przedłużane przez coraz powszechniejsze użycie nowoczesnych technologii. To proces nieuchronny, a jego konsekwencje, pozytywne bądź negatywne, są nieodwracalne. Ingerencja technologii stanowi wyzwanie dla natury, dla naszych ciał. Mechanizm ten znajduje zainteresowanie wśród artystów nowych mediów, którzy poruszają w swojej twórczości podobną tematykę, a tym samym proponują własne spojrzenie powstałe na ich artystycznych platformach. Problematyka mariażu ciała i technologii nawiązuje i rozwija zagadnienia poprzedniej edycji festiwalu, którego lejtmotywem był bio art i sztuka technonaukowa, a także refleksja nad „bio-techno-logicznym” wymiarem świata".

^ Arabesque / Peter William Holden
Praca może zostać umiejscowiona pomiędzy konwencjonalnym pojęciem sztuki malarskiej a performancem. „Arabesque” to naturalna kontynuacja tej eksploracji – animacja w czasie rzeczywistym. Wywodząc się od „Frankensteina” Mary Shelly i laboratorium alchemika, instalacja przedstawia się jako mechaniczny kwiat: podobizna natury. Nadziane na stal części ciała naturalnej wielkości ruszają się, kołyszą i tańczą. Kończyny, półprzezroczyste i blade, obnażają oczom widza ich wewnętrzne automatyczne mechanizmy. Okablowanie jest zabiegiem estetycznym, celowo zintegrowanym z instalacją i wprowadzając chaotyczne linie abstrakcyjnych form ma podkreślić kontrast z organizowaną symetrią części ciała. Życiodajna krew tego organizmu to powietrze, które po włączeniu instalacji przepływa niewidzialnie, wprawiając ją w ruch.

^ 2009 ITCH / Aleksandra Hirszfeld
Praca Aleksandry Hirszfeld również porusza problematyka ciała w kontekście nowych technologii medialnych  podczas projekcji  „ciało” Marilyn Monroe,  gwiazdy z filmu „Słomiany wdowiec”, zostaje zdekonstruowane i zakażone „cyfrowym świerzbem”, tak jak „ciało obrazu” filmowego, jego struktura poddana zostaje procesom degradacji medialnej. Paradoks polega na tym, iż Świerzbem zostaje również pokryte ciało Marilyn Monroe, zwykle funkcjonujące jako ikona piękna, hiper-doskonałe, krągłe i pozbawione znamion mogących wprowadzić niepotrzebny zamęt. Zakłócona zostaje podwojona doskonałość (zarówno samego obrazu, jak i zobrazowanego przedmiotu), którą można by - za Jeanem Baudrillardem - określić mianem pornograficznej...  „2009 ITCH” to forma pasożytnicza i mieszana. Found footage w warstwie wizualnej, czyli wybrane obrazy ze „Słomianego wdowca”, splatają się tu z monologami MM z innych scen tego samego filmu, dodatkowo zmiksowanymi z piosenkami z „The Marylin Monroe Golden”.

^ Kłącza / Marek Chołoniewski
Interaktywna instalacja Kłącza nawiązuje do filozofii Gilles Deleuze. Eksponowana była po raz pierwszy w pomieszczeniach starej Elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku od lipcado września 2013 roku. Odwołuje się do koncepcji wielowarstwowej struktury iluzorycznych miejsc i pamięci zdarzeń, których fragmenty stanowią podstawowe komórki tworzonej na żywo projekcji audiowizualnej (równoczesna synchronizacja 4 warstw wideo i 6 ścieżek dźwiękowych. Oryginalny tekst dotyczący koncepcji Gilles Deleuza w języku francuskim poddawany jest wielokrotnym zapętlonym tłumaczeniom na język polski i francuski w wyniku czego otrzymujemy tekst wypowiadany metajęzykiem. Poszczególne struktury graficzne i dźwiękowe tworzone są na żywo przez publiczność w zależności od miejsca i szybkości poruszania się w poszczególnych pomieszczeniach, tworząc nawarstwienia i rozwarstwienia złożonej i cały czas zmieniającej się kompleksowej struktury audiowizualnej. Puste pomieszczenia zamierają i ożywają w anonimowej i wyciszonej strukturze zatrzymanej w oczekiwaniu na kolejne osoby.

^ Preservation / Tom De Majo
‘Człowiek był nazywany przez starożytnych mniejszym światem i faktycznie nazwa ta wydaje się być stosowna, ponieważ człowiek składa się z ziemi, wody powietrza i ognia… podobnie jak masa ziemska. Podczas renesansu zgłębianie sztuki i nauki nie było postrzegane, jako wzajemnie wykluczające się, lecz wzajemnie się wzbogacające. Wierzono w to, co można zaobserwować. Choć możemy postrzegać ludzkie ciało, jako zjawisko duchowe i geometryczne, wciąż poszukujemy naukowego zrozumienia jego symetrii. Staramy się rozwiązać problem, leżący u podłoża naszego zrozumienia ludzkiego ciała. Utrwalenie, odwodnienie, wymuszona impregnacja i utwardzenie. Pełny rozwój osobowości drugiej osoby jest wyłącznie możliwy za pomocą medium, jakie stanowi ciało i obraz ciała.

Nasze własne ciało i zachowanie jego istnienia jest wartością moralną, podobnie jak zachowanie istnienia ciał innych osób. Ale obraz ciała podlega zniszczeniu i zagrożeniom nie tylko ze względu na ból, chorobę i faktyczne okaleczenie; podlega również rozdarciu i zagrożeniu ze względu na głębokie niezadowolenie i zaburzenia cielesne. Dlatego też dochodzimy do wniosku, że moralne prawo stanowi, iż należy nie tylko dążyć do zachowania postaci ciała innej osoby, którą postrzegamy zmysłami, ale również do zachowania lub odtworzenia struktury libidynalnej, której uregulowane funkcjonowanie jest jedyną podstawą dla pełnego i zharmonizowanego modelu ciała of naszych bliźnich. Jednak podstawowe parametry ludzkiego istnienia w przyszłości ulegną zmianie i musimy być przygotowani na moment, gdy technologia sprosta naszej wyobraźni.

Zapożyczenia: Obraz i Wygląd Ludzkiego Ciała autorstwa Paula Schildera oraz notatniki Leonarda da Vinci.

Ta praca powstała dzięki wsparciu z Centrum Anatomii i Identyfikacji Ludzkiej na Uniwersytecie w Dundee, w Szkocji.